Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
7 HG intr-o singura sedinta de Guvern

In sedinta de Guvern din 9 octombrie au fost aprobate cateva Hotarari de Guvern care se refera la: platile complementare pentru ovine; schema de ajutor pentru ovine in zonele defavorizate; modificarea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEADR; platile nationale directe complementare in sectorul vegetal; ajutoarele specifice pentru agricultura ecologica; ajutorul de stat pentru motorina.

HG pentru aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare
in sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, in anul 2013
Valoarea totala aprobata pentru plati este de 348.610.170 lei. Suma va fi asigurata de la bugetul Ministerului Agriculturii pe anul 2014.
Cuantumul primelor se calculeaza prin raportarea sumei totale la efectivul de animale eligibile. Situatia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pe anul 2013, in vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal, va fi transmisa de APIA pana la data de 15 octombrie 2013.
Valoarea totala aprobata se inscrie in limita plafoanelor maximale negociate cu Comisia Europeana, plafon in valoare de 78.128.680 euro. Cursul de schimb utilizat este 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de catre Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2013 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

HG privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate
Actul normativ reglementeaza sectorul de crestere a ovinelor si caprinelor de lapte si carne din zonele defavorizate, astfel:
- se definesc categoriile de animale pentru care se poate solicita ajutor specific, respectiv categoria femelelor din speciile ovine/caprine care au varsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare;
- se stabilesc conditiile de eligibilitate;
a) efectivul de animale pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie identificat si inregistrat in Registrul national al exploatatiilor - RNE la data depunerii cererii;
b) sa detina registrul individual al exploatatiei completat si actualizat;
c) femelele de ovine/caprine pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie mentinute, pe o perioada de retinere de 100 zile de la termenul limita de depunere a cererilor.
- se stabileste efectivul de 50-300 capete de femele ovine/caprine inclusiv, pe beneficiar pentru care se poate acorda ajutorul specific;
- se reglementeaza perioada de depunere pentru acordarea ajutorului specific pentru femelele ovine/caprine, respectiv 14 octombrie - 15 noiembrie;
- se stabileste valoarea totala a ajutorului financiar specific de 6.711.315 euro si cuantumul ajutorului specific se calculeaza de catre APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului alocat anual la efectivul de capete eligibile, fara a depasi 6,5 euro/cap pentru femele din speciile ovine/caprine;
- platile se efectueaza pana la data de 30 iunie a anului urmator.


Citeste si: