Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Sprijin financiar exceptional în sectorul fructe si legume

Guvernul a aprobat sprijinul financiar exceptional cu caracter temporar pentru sectorul fructe si legume, care se acorda producatorilor agricoli pentru plata masurilor de retragere de pe piata, nerecoltare sau recoltare înainte de coacere, în perioadele 18 august - 30 noiembrie si 30 septembrie - 31 decembrie 2014.

Resursele financiare maxime necesare sunt în valoare totala de 2.400.000 euro si se asigura de catre Ministerul Agriculturii. Platile se fac în lei, de catre APIA, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2014.
Sprijinul se acorda organizatiilor de producatori recunoscute în conformitate cu art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 dar si producatorilor care nu sunt membri ai unei astfel de organizatii.

Platile se acorda în conformitate cu Ordinul MADR nr. 1510/2014, publicat în Monitorul Oficial din 8 octombrie 2014 si cu Ordinul MADR nr. 1600 (M.O. din 24 octombrie 2014).

Cetatenii si institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicarii. Persoane de contact: d-na Silvia Stefan - director din cadrul Directiei Generale Politici Agricole si Strategii, e-mail: silvia.stefan@madr.ro si Tatiana Popa - consilier din cadrul Directiei Generale Politici Agricole si Strategii, e-mail: tatiana.popa@madr.ro


Citeste si: