Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
O noua structura a Ministerului Agriculturii

Guvernul a adoptat, pe 29 decembrie, o Hotarare privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura trece de la Ministerul Mediului la Ministerul Agriculturii, fiind inclusa ca institutie subordonata MADR. Totodata, Ministerul Agriculturii preia de la Ministerul Mediului activitatea aferenta domeniului piscicultura, îndeplinind functia de autoritate publica centrala în acest domeniu, mai putin activitatile prin care se realizeaza strategiile în domeniul pisciculturii.

De asemenea, actul normativ reglementeaza organizarea si functionarea Directiei pentru coordonarea agentiilor de plati preluata în cadrul aparatului central al MADR, urmare aplicarii prevederilor OUG 41/2014.
Noua HG se refera si la modalitatea de decontare a cheltuielilor curente, inclusiv a cheltuielilor de personal aferente activitatilor de gestionare a fondurilor comunitare.

Conform aceluiasi act normativ, Ministerul Agriculturii va efectua controalele tehnice la Agentia Domeniilor Statului. Masurile dispuse ca urmare a efectuarii controalelor sunt prezentate si supuse aprobarii prim-ministrului, urmand sa fie aduse la îndeplinire de catre Agentia Domeniilor Statului.

Totodata, Hotararea asigura si punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 139/2014 care prevede înfiintarea Agentiei Nationale de Zootehnie, Agentiei Zonei Montane, Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina, în subordinea Ministerului Agriculturii, precum si a Directiei monitorizare inspectii, verificare si control, în cadrul aparatului central al MADR.

Citeste si: