Profitul agricol nr. 43
15 noiembrie 2017
Platile directe acordate din 2015

Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de Ordonanta pentru aprobarea schemelor de plati directe care se acorda în perioada 2015-2020. Schemele de plata sunt mult mai diverse si includ pe langa schema de plata unica pe suprafata si ajutoarele nationale de tranzitie (ANT), o plata redistributiva, o plata pentru aplicarea practicilor agricole benefice pentru mediu, o plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat si o schema simplificata pentru micii fermieri.

Sprijinul financiar va fi acordat doar fermierilor activi. Fermierul care în anul anterior de plata a beneficiat de plati directe care nu au depasit 5.000 euro si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima în cadrul exploatatiei sale este fermier activ.
Fermierul care în anul anterior de plata a beneficiat de plati directe care depasesc 5.000 euro trebuie sa fie înregistrat la Registrul Comertului sau sa detina actul normativ de înfiintare, din care sa reiasa activitatea agricola.
Pentru a beneficia de acordarea de plati directe, fermierii trebuie sa fie înscrisi în Registrul unic de identificare administrat de APIA, sa depuna cerere unica de plata în termen si sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbustilor fructiferi, suprafata parcelei agricole trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha.
Cererile unice de plata se depun pana la data de 15 mai a fiecarui an calendaristic, la centrele APIA.
Conditiile de acordare a ANT sunt identice cu cele pentru acordarea platilor nationale directe complementare aferente anului 2013.
Schema de plata unica pe suprafata presupune acordarea unei plati unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplata total de productie.
Plata redistributiva se va acorda gradual pentru primele 30 de ha indiferent de marimea fermei. Pentru finantarea platii redistributive, se utilizeaza un procent minim de 5% din plafonul national anual. Nu beneficiaza de plata redistributiva fermierii care si-au împartit exploatatiile dupa 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plata redistributiva si nici fermierii ale caror exploatatii sunt rezultatul împartirii respective.

Mai multe puteti citi in
Profitul agricol nr 1 din 7 ianuarie 2015

Citeste si: