Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile din arendare

Platitorii de impozit pe profit vor putea declara si plati impozitul pe profit trimestrial, pentru trimestrele 1-3, iar definitivarea impozitului anual se va face pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit. ANAF a elaborat un proiect de act normativ ce vizeaza aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Tot de la inceputul anului 2012, a fost modificat regimul fiscal al veniturilor din arendare, fiind corelate dispozitiile din Codul fiscal cu dispozitiile noului Cod Civil.
Astfel, impozitul pe venitul din arenda se stabileste prin retinere la sursa de catre platitorul de venit (arendator), impozitul fiind final. Arendatorul poate opta pentru determinarea venitului net in sistem real, caz in care impozitul se stabileste de catre organul fiscal.Citeste si: