Profitul agricol nr. 43
15 noiembrie 2017
Bugetul MADR va fi suplimentat cu bani pentru... salarii

Bugetul Ministerului Agriculturii pe anul 2013 urmeaza sa fie suplimentat cu 4,6 milioane lei, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern publicat pe site-ul MADR.

Banii nu vor fi folositi pentru alegerile Camerelor Agricole (care, teoretic, ar trebui sa devina active in iunie) ci pentru plata unor sume prevazute in hotarari judecatoresti si devenite executorii, reprezentand drepturi salariale ale personalului.

Conform proiectului, bugetul s-ar putea suplimenta cu suma de 2,305 milioane lei, la capitolul "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", cu 1,73 milioane lei pentru "Cheltuieli de personal" si cu 575.000 lei pentru "Transferuri intre unitati ale administratiei publice". Conform Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat, in ultima luna a fiecarui trimestru, in cazuri temeinic justificate, pot fi majorate sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" in bugetele ordonatorilor principali de credite finantati integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii.

Cuantumul total al obligatiilor de plata ale Ministerului Agriculturii pentru 2013 este de 9,220 milioane lei, 10% (stipulat in OUG 71/2009), respectiv 5% (stipulat in OUG 92/2012) din valoarea titlului executoriu.

In bugetul Ministerului pe anul 2013 nu au fost prevazute sume cu aceasta destinatie, scrie in expunerea de motive.

Alina BARDASCiteste si: