Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Proiectul de lege privind vanzarea terenurilor a fost adoptat de Guvern

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind vanzarea-cumpararea de catre persoane fizice a terenurilor agricole situate in extravilan si infiintarea Autoritatii pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare (fosta ADS).

Ministerul Agriculturii a modificat, pentru a patra oara, proiectul de act normativ menit sa reglementeze cumpararea terenurilor de catre straini. Conditiile propuse anterior, cum ar fi cumpararea a maxim 100 de hectare, cumparatorul sa aiba studii in domeniul agricol si minim 5 ani de activitate in sector, infiintarea Comitetului Judetean pentru avizarea contractelor de vanzare-cumparare au fost scoase, in urma discutiilor cu CE.
Conform noului proiect de lege, vanzatorul va fi obligat sa inregistreze la primaria din raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla terenul o cerere prin care solicita notificarea preemptorilor, precum si afisarea ofertei de vanzare a terenului agricol situat in extravilan. Acesta va plati si o taxa la primarie, care va fi stabilita prin norme metodologice. Oferta de vanzare va fi afisata la sediul primariei in 30 de zile.
Primaria este obligata ca, in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, sa notifice in scris preemptorii si sa afiseze oferta de vanzare la sediul acesteia. Primaria are obligatia de a transmite la Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare, fosta ADS, odata cu notificarea preemptorilor, oferta de vanzare, precum si lista preemptorilor.

Cererea este insotita de oferta de vanzare a terenului agricol, care va cuprinde, pe langa pretul cerut pentru terenul ce urmeaza a fi vandut, numele si prenumele vanzatorului, adresa completa unde are domiciliul vanzatorul, amplasamentul terenului, suprafata, categoria de folosinta si clasa de calitate, documentele cadastrale necesare vanzarii-cumpararii, precum si copia documentului care atesta calitatea de proprietar.
In actuala ei forma, legea reintroduce dreptul de preemptiune. Cei care vor avea prioritate la cumpararea unui teren agricol sunt, in ordine: coproprietarii persoane fizice, arendasii, vecinii, tinerii sub 40 de ani, Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare.

Autoritatea nu este obligata sa cumpere terenul si va interveni doar in anumite cazuri, ce vor fi stabilite prin normele metodologice (de exemplu: existenta unui numar mare de tranzactii intr-un timp scurt).
Dreptul de preemptiune pentru tinerii pana in 40 de ani este o prevedere controversata. Unii membri ai comisiilor juridice ale Parlamentului considera ca este o masura discriminatorie.

Tot prin acest proiect se infiinteaza Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare, care va prelua activitatea, personalul si patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului, prin protocol de predare-primire incheiat in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului si va trece in subordinea premierului.

Romania nu are prevazuta in tratatul de aderare posibilitatea prelungirii interdictiei de vanzare a unor terenuri agricole catre straini dupa 1 ianuarie 2014, in timp ce Bulgaria, Ungaria si Lituania au specificat acest aspect in tratatul de aderare la UE. In anul 2004, aceste aspecte nu au fost negociate de Ministerul Agriculturii, ci de catre Ministerul de Finante.

Alina BARDAS


Citeste si: