Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Preturile maximale pentru proiectele de servicii finantate prin Masura LEADER

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va elabora o lista care va contine preturile maximale pentru proiectele de servicii finantate în cadrul Masurii 19 LEADER din PNDR. Lista va fi publicata pe pagina oficiala de internet a AFIR.

Astfel, pe baza experientei acumulate în implementarea Axei LEADER în Romania în perioada 2007-2013 si în urma unei analize a acesteia la nivelul AFIR, se considera oportuna stabilirea unor plafoane maximale pentru costurile proiectelor de servicii aferente Masurii 19 LEADER.

Preturile maximale vor fi utilizate atat de solicitantii de fonduri europene nerambursabile, în vederea fundamentarii bugetelor de proiect, dar si de catre expertii AFIR pentru a verifica rezonabilitatea preturilor pe parcursul etapelor de evaluare a cererilor de finantare depuse si pentru autorizarea platilor.

Lista cu preturi maximale va putea fi utilizata de catre beneficiarii proiectelor de servicii finantate prin Masura 19 LEADER, respectiv prin Sub-masurile - 19.1 "Sprijin pregatitor"; 19.2 "Sprijin pentru implementarea actiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locala"; 19.3 "Pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de Actiune Locala" si 19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare".


Citeste si: