Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Solicitantii de fonduri europene prin PNDR sunt obligati sa utilizeze modulul de achizitii on-line al AFIR

AFIR a completat procedura de lucru privind achizitiile private derulate prin PNDR 2014-2020, pentru a permite utilizarea modulului on-line de catre persoanele care vor sa depuna o cerere de finantare.
Solicitantii, înaintea semnarii contractului de finantare cu AFIR, vor derula on-line procedura de achizitii aplicabila serviciilor eligibile (servicii de consultanta si servicii pentru întocmirea studiilor de fezabilitate, cu o valoare mai mare de 15.000 euro) în conformitate cu procedura de achizitii publicata pe pagina de internet a AFIR.

AFIR precizeaza ca procedura se aplica pentru toate achizitiile derulate în cadrul PNDR si este valabila pentru adjudecarea contractelor de achizitii de servicii, bunuri (cu sau fara montaj) si de executie de lucrari. In vederea derularii on-line a procedurilor de achizitii, beneficiarii, ofertantii si, dupa 6 iulie 2015, solicitantii au obligatia autentificarii pe pagina oficiala de internet a AFIR (www.afir.info), în partea superioara a paginii, destinata depunerii on-line.

Procedura de achizitii se deruleaza în conformitate cu Manualul operational de achizitii pentru beneficiarii privati ai PNDR 2020, versiunea 1, publicat pe pagina oficiala de internet a AFIR.
"In conformitate cu prevederile Manualului de procedura, contractele mai mari de 15.000 euro fara TVA trebuie adjudecate prin procedura de selectie de oferte cu conditia publicarii pe site-ul www.afir.info a unei invitatii de participare, a dosarului cererii de oferte si a primirii on-line de catre beneficiarul privat a minimum doua oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar al ofertantilor. (...) Termenul limita pentru depunerea ofertelor este de minim 10 zile lucratoare de la data publicarii pe pagina oficiala a AFIR. Pentru contractele mai mici sau egale cu 15.000 euro fara TVA, beneficiarul privat poate opta pentru aplicarea procedurii cu o singura oferta sau a celei mentionate mai sus, daca doreste aceasta."

Avizarea întregii proceduri se face la nivelul OJFIR, unde se verifica on-line dosarele de achizitii pentru proiectele cu achizitii simple ale beneficiarilor privati, la nivelul CRFIR, unde se verifica on-line dosarele de achizitii pentru proiectele cu achizitii complexe ale beneficiarilor privati, iar la nivelul AFIR se verifica dosarele de achizitii pentru proiectele cuprinse în esantionul de verificare pe teren.

Citeste si: