Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Plata ajutoarelor nationale tranzitorii în zootehnie

Guvernul a aprobat fondurile pentru plata ajutoarelor în sectorul zootehnic. Este vorba de plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, si de stabilirea cuantumului acestora pentru platile aferente anului 2015 (300 milioane euro).
Ajutoarele nationale tranzitorii pentru speciile bovine si ovine/caprine, care se acorda pentru anul de plata 2015, au un plafon de 203,15 milioane euro, care se asigura prin bugetul Ministerului Agriculturii.

Suma se distribuie astfel:
- 27,78 milioane euro pentru schema decuplata de productie în sectorul lapte, specia bovine;
- 116,77 milioane euro pentru schema decuplata de productie în sectorul carne, specia bovine;
- 58,59 milioane euro pentru schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine.
Platile se acorda fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plati nationale directe complementare în anul 2013.

Guvernul a aprobat si plafonul maxim de 113,35 milioane euro, care se platesc pentru 2015, crescatorilor de animale din speciile bovine, ovine, caprine, viermi de matase.
Suma se repartizeaza astfel:
- 1,33 milioane euro pentru bovine, categoria bivolite de lapte;
- 24,5 milioane euro pentru ovine/caprine;
- 10,5 milioane euro pentru bovine, categoria taurine din rase si metisii acestora;
- 76,99 milioane euro pentru bovine, categoria vaci de lapte;
- 27.000 euro pentru viermi de matase.
Platile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei/euro, stabilit de Banca Centrala Europeana în data de 30 septembrie 2015.

Procedurile referitoare la primirea cererilor unice de plata, verificarea administrativa si în teren, autorizarea si efectuarea platilor se realizeaza de catre APIA.


Citeste si: