Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Ancheta statistica privind exploatatiile agricole

Institutul National de Statistica va efectua o ancheta structurala în agricultura. Culegerea datelor în teren se va desfasura între 10 ianuarie - 10 februarie. Rezultatele vor fi publicate în decembrie 2017.
Ancheta vizeaza obtinerea de informatii privind numarul exploatatiilor agricole, suprafata agricola utilizata, efectivele de animale, practici de gestiune a solului, irigatii, agricultura ecologica, persoanele care au desfasurat activitati agricole, dezvoltarea rurala etc. Ancheta urmareste obtinerea de date, comparabile la nivel international, pentru fundamentarea politicilor nationale în domeniul agricol, în concordanta cu acquis-ul statistic comunitar, dar si obtinerea de statistici pentru îmbunatatirea calitatii indicatorilor de agromediu si pentru elaborarea politicilor agricole nationale si a programelor de dezvoltare rurala.

Ancheta se va efectua pe baza unui esantion reprezentativ la nivel national, macroregiune, regiune de dezvoltare si judet format din toate exploatatiile agricole cu personalitate juridica (circa 28.000) si circa 303.000 de exploatatii agricole fara personalitate juridica. Potrivit INS, modul de culegere a datelor va fi prin interviu direct (fata în fata), realizat de catre un operator statistic, pentru exploatatiile agricole fara personalitate juridica, si prin autoînregistrare pentru exploatatiile agricole cu personalitate juridica, sub îndrumarea unui coordonator.

Momentul si perioada de referinta va fi ziua de 31 decembrie 2016, pentru efective de animale si agricultura ecologica - sector animalier, anul agricol 2015 - 2016 - pentru modul de utilizare a terenului, informatii privind irigatiile, practici de gestionare a solului, agricultura ecologica - sector vegetal, persoane care au lucrat în agricultura, alte activitati aducatoare de venituri.

Citeste si: