Profitul agricol nr. 43
15 noiembrie 2017
Subventii pentru imbunatatirea calitatii produselor ecologice

Cererile de subventii pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole ecologice se pot depune in perioada 1 septembrie - 17 octombrie 2011. Subventia se acorda pentru exploatatiile din productia vegetala si animaliera care se afla in perioada de trecere de la agricultura conventionala la agricultura ecologica, numita conversie.

Beneficiarii sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale ori familiale sau persoane juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt inregistrati in fiecare an pentru care solicita ajutorul specific, in sistemul de agricultura ecologica, la Directiile Agricole judetene; detin un contract incheiat cu un organism de inspectie si certificare acreditat de MADR; detin un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei (in care se mentioneaza statutul exploatatiei in conversie - anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafata, numarul de animale, emis de organismul de inspectie si certificare cu care a incheiat contractul; se mentin in sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani; nu au datorii restante la bugetul de stat sau bugetul local. In cazul beneficiarilor din productia vegetala, suprafata agricola in folosinta trebuie sa fie de cel putin 0,30 ha, ocupata cu culturi anuale, culturi perene sau pasuni si fanete permanente.


Citeste si: