Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Reorganizarea sectorului de Imbunatatiri Funciare

In sedinta Guvernului din 28 septembrie a fost adoptata OUG privind reorganizarea activitatii de imbunatatiri funciare. Se infiinteaza Agentia Nationala a Imbunatatirilor Funciare prin reorganizarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare (care se desfiinteaza).

Agentia este institutie publica, cu personalitate juridica, functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si are in structura filiale judetene fara personalitate juridica.

Se introduce taxa de imbunatatiri funciare, denumita taxa IF ca sursa pentru acoperirea cheltuielilor Agentiei. Aceasta taxa este platita de cei care detin terenuri care beneficiaza direct sau indirect de lucrarile de imbunatatiri funciare.
Calculul, modul de colectare si termenele de plata a taxei IF se aproba prin HG, iar cuantumul taxei IF se aproba, anual, de catre Agentie, pana la data de 31 august a fiecarui an pentru anul urmator.

Finantarea Agentiei se face din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii sunt din taxa IF si din tarifele percepute beneficiarilor activitatilor de imbunatatiri funciare.

Digurile si barajele cu rol de aparare impotriva inundatiilor se predau, conform actului normativ, in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane.
Conducerea Agentiei este asigurata de un director general si un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului.

Personalul Agentiei este angajat pe baza de contract individual de munca si se salarizeaza in conformitate cu reglementarile legale aplicabile personalului platit din fonduri publice.

Ordonanta mandateaza ministerul, prin Agentie, sa inscrie in cartea funciara dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Administratiei.

Personalul ANIF este preluat de Agentie in conformitate cu prevederile legale, in limita a maximum 1.500 de posturi.

Se modifica art. 4 lit. c din Legea nr. 138/2004, intrucat cheltuielile de exploatare, intretinere si reparatii a amenajarilor funciare nu se mai asigura prin subventii de la bugetul de stat, acordate Agentiei sau beneficiarilor constituiti in organizatii sau federatii de imbunatatiri funciare .
Se abroga prevederile Legii 138/2004 care intra in contradictie sau dubleaza textele din prezenta ordonanta de urgenta.

Agentia, ca institutie publica, va permite dezvoltarea activitatilor din domeniul imbunatatirilor funciare de interes national, asigurarea protectiei terenurilor si va indeplini rolul statului in activitati ce au drept scop prevenirea si inlaturarea factorilor de risc (exces de apa, eroziune, inundatii, poluare).


Citeste si: