Profitul agricol nr.20
23 mai 2018
Guvernul a aprobat suplimentarea fondurilor pentru acordarea de sprijin financiar producatorilor agricoli

Pe 15 decembrie 2010, au fost adoptate trei Hotarari de Guvern privind:
- Ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2010-2011; Valoarea totala a ajutoarelor este de 1.272.110 mii lei. Sumele se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare alocate Ministerului Agriculturii pe anii 2010 si 2011. Precizam ca aceasta HG abroga prevederile HG 748/2010. Ajutoarele de stat, perioada pentru care se acorda, termenul de plata si sumele alocate sunt cele prezentate in tabelul de mai jos.
- Modificarea unor HG privind ajutoarele specifice acordate producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate si ajutoarele specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica. Noua HG modifica si completeaza HG 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate si HG 759/2010, privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole din agricultura ecologica.
Prin adoptarea acestei hotarari se are in vedere stimularea absorbtiei banilor din Fondul European de Garantare Agricola, prin includerea in categoria beneficiarilor si a persoanelor fizice si marirea cuantumului ajutorului specific pe cap de vaca de lapte, de la 100 euro/cap la 250 euro/cap.
Pana la aceasta data au fost depuse 13.380 de cereri, pentru un numar total de 62.385 capete de animale. Dintre acestea, 11.385 sunt persoane fizice neautorizate care au facut solicitari pentru 47.462 capete de animale, iar 1.995 sunt beneficiari persoane fizice autorizate si persoane juridice, cu 14.230 de capete.
Prin exceptie, se reglementeaza depunerea cererilor pentru a treia etapa, intre 15 decembrie 2010 si 21 ianuarie 2011. In cazul in care beneficiarii isi schimba forma de organizare, pot depune documentele justificative si copia de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului pana la data de 21 ianuarie 2011 inclusiv.
Beneficiarii platilor suplimentare care au exploatatii inregistrate in sistemul de agricultura ecologica din productia vegetala si animaliera pot solicita eliberarea certificatului de conformitate/ master certificatul/ certificatul de confirmare a conversiei pana la data de 21 ianuarie 2011 inclusiv. In consecinta, se modifica si termenul de efectuare a controlului la fata locului, respectiv pana la data de 10 martie 2011 inclusiv.
- Suplimentarea bugetului Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare.
Prin aceasta Hotarare se modifica HG nr. 255/2010. Bugetul ANIF s-a suplimentat cu 45 mil. lei. Suma va fi utilizata pentru decontarea energiei electrice utilizate la functionarea statiilor de pompare pentru desecare - 13 mil. lei - si pentru finalizarea lucrarilor de intretinere si reparatii a infrastructurii de imbunatatiri funciare, alta decat irigatiile (reteaua de desecare-drenaj, amenajari de combatere a eroziunii solului si digurile de la Dunare si de pe raurile interioare) - 32 mil. lei.

Citeste si: