Profitul agricol nr.20
23 mai 2018
Proiect legislativ privind igienizarea terenurilor nelucrate

Saptamana trecuta, DADR Timis, sub semnatura directorului executiv dr. Traian Lalescu, a transmis un proiect legislativ referitor la igienizarea terenurilor nelucrate. Publicam fragmente din acest text, care poate fi baza unui act normativ atat de necesar in domeniu:

(...) Expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) teren nelucrat - orice suprafata de teren arabil, pajisti permanente, culturi permanente cu destinatie agricola, care a fost utilizata anterior ca suprafata agricola sau alte tipuri de terenuri neagricole, extravilane sau intravilane, care in cursul anului (...) in care se face controlul, nu mai este lucrat, nu participa la sistemul de rotatie a culturilor si care nu indeplineste standardele prezentate in prezenta ordonanta de urgenta;
b) fondul agricol national - totalitatea terenurilor cu destinatie agricola (...);
c) teren neagricol - teren care nu tine de agricultura, nu se foloseste in agricultura.
Detinatorii de terenuri, fie ca au calitatea de agricultor sau nu, au obligatia sa lucreze terenul sau sa desfasoare activitati agricole indiferent de tipul de posesie, cu respectarea urmatoarelor standarde:
a) intretinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat sau prin cosirea lor cel putin o data pe an;
b) evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole sau pe terenurile neagricole extravilane, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite in scopul productiei.
Igienizarea terenurilor se face prin realizarea lucrarilor conform standardelor prevazute. Nerespectarea prevederilor mentionate de catre detinatorul de teren constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei/ha la 400 lei/ha, pentru fiecare an in care nu au fost respectate aceste prevederi.
Cuantumul sumei este urmatorul:
a) 200 lei/ha pentru primul an;
b) 300 lei/ha pentru al doilea an;
c) 400 lei/ha incepand cu al treilea an consecutiv de contraventie.
Prevederile referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. (...)

Constatarea si sesizarea nerespectarii de catre detinatorii de teren se face de catre specialistii imputerniciti in acest scop de:
a) centrele judetene ale APIA pentru terenurile ce fac obiectul cererilor de plata pe suprafata;
b) directiile pentru agricultura judetene pentru celelalte terenuri. (...)
In urma analizarii sesizarilor depuse, conducatorii institutiilor prevazute la lit. a) sau b), dupa caz, someaza in scris detinatorii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute mai sus, sa ia masuri pentru ca terenurile sa fie lucrate in termen de cel mult 2 luni de la data primirii somatiei.
In situatia in care se constata ca, in urma somatiei, terenul este in continuare nelucrat, sanctiunea se aplica prin dispozitia reprezentantilor Directiei pentru agricultura judetene, precum si prin dispozitia reprezentantilor centrelor judetene ale APIA.

Sumele provenite din aplicarea aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.


Citeste si: