Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Modificari în Programul National Apicol 2017-2019

Guvernul a aprobat modificarea HG nr. 443/2017 privind Programul National Apicol 2017-2019, a normelor de aplicare, a valorii sprijinului financiar.

Astfel, pentru achizitionarea prin intermediul cooperativelor de maturator, centrifuga, topitor de ceara cu abur din inox, se introduce un termen de transmitere a proceselor-verbale încheiate între cooperativa si membrii acesteia, respectiv anual, dupa plata ajutorului, pana la 1 martie, si se reglementeaza sanctiunea aplicata în cazul în care nu sunt transmise în termenul prevazut.
În cazul achizitionarii de medicamente pentru tratarea varoozei si nosemozei, atat pentru apicultura conventionala, cat si pentru apicultura ecologica, se reglementeaza numarul maxim de medicamente care se pot deconta, respectiv 3 medicamente diferite, în vederea controlului eficient al utilizarii fondurilor alocate prin Program.

În vederea autorizarii furnizorilor de medicamente este necesar sa se specifice ca acestia trebuie sa fie autorizati sanitar veterinar pentru a putea comercializa medicamente, iar ca document justificativ sa se prezinte copia documentului care atesta autorizarea sanitara veterinara.
Avand în vedere ca se deconteaza 25% din totalul stupilor deplasati în pastoral, în documentul care atesta aceasta trebuie sa fie metionat numarul de stupi deplasati.

În scopul stabilirii eligibilitatii furnizorilor de cutii este necesara copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a furnizorilor de cutii.
Pentru exactitatea reglementarii, în cazul achizitionarii de matci si/sau familii de albine pentru apicultura conventionala sau ecologica se redefinesc dimensiunile minime/maxime ale efectivului detinut în vederea achizitionarii de matci si familii de albine.
De asemenea, se reglementeaza decontarea cheltuielilor în functie de efectivul detinut, conform adeverintei ANZ, pentru toate masurile.

Pentru evitarea crearii conditiilor artificiale este necesara reglementarea conditiei ca furnizorii de medicamente, matci, familii de albine sau stupi sa nu poata fi si beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul national apicol. Totodata, tot pentru evitarea crearii conditiilor artificiale, în cadrul Programului, solicitantul care este si furnizor constituit sub o alta forma de organizare decat cea prin care solicita sprijin nu este eligibil.
Se înlocuieste termenul-limita de depunere de 15 august cu 1 august, din cauza timpului redus pentru efectuarea pana la data de 15 octombrie a controalelor administrative si la fata locului, cat si a platii sprijinului, avand în vedere numarul mare de apicultori solicitanti ai sprijinului.

Citeste si: