Profitul agricol nr. 26
4 iulie 2018
O lege care priveste doar persoanele fizice

Ministerul Finantelor a adus modificari la Codul Fiscal. Se schimba sistemul de impozitare a veniturilor din activitati agricole ale micilor fermieri, persoanele fizice. Sumele estimate ca se vor incasa la buget prin introducerea noului sistem de impozitare din agricultura vor fi de 580 de milioane, fata de 200 milioane lei incasate pana in prezent,

Cine va plati impozit
Noua modalitate de impozitare vizeaza agricultorii persoane fizice, impozitul pentru persoanele juridice ramanand neschimbat.
Potrivit proiectului de lege, veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute, individual sau intr-o forma de asociere din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea; cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala. Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea produselor specifice fondului forestier, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.

Cine este scutit de impozit
Nu sunt impozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica. Alte venituri neimpozabile sunt cele obtinute de cei care detin un numar mic de hectare de teren sau animale.

Cum se stabileste venitul dintr-o activitate agricola
Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata(ha), pe cap de animal sau numar de familii de albine. Incepand cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica normele de venit.
Fermierii persoane fizice vor avea obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs. In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent revine asociatului care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice in cadrul aceluiasi termen. Anexa declaratiei depusa de asociatul desemnat va cuprinde si cota de distribuire, ce revine fiecarui membru asociat, din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
Proiectul de lege stabileste ca veniturile pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile, iar venitul net anual ramane in continuare determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Cum se face plata impozitului
Stabilirea impozitului anual datorat si emiterea deciziei de impunere se face de catre organul fiscal competent. Plata impozitului anual, stabilit conform deciziei de impunere, se face in doua rate egale: 50% din impozit pana la data de 25 septembrie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv.
Pentru veniturile din activitati agricole realizate pana la 1 februarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.
Pentru veniturile din activitati agricole determinate pe baza de norme de venit obtinute in perioda 1 ianuarie 2013 si pana la 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si se aproba de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Normele de venit se stabilesc, se avizeaza si se publica pana cel tarziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.
Norma anuala de venit se corecteaza astfel incat sa corespunda perioadei impozabile cuprinse intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013. Obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.
Pentru veniturile obtinute din activitati agricole pentru care venitul net anual se determina in sistem real intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013, nu se mai stabilesc plati anticipate, iar venitul net anual se declara pana la data de 25 mai 2014.

Impozitarea in silvicultura si piscicultura
Veniturile nete din silvicultura, piscicultura si cedarea folosintei bunurilor vor fi determinate in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Contribuabilii care realizeaza venituri din astfel de activitati, cu exceptia veniturilor din arendare, sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.
Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Contribuabilii care realizeaza venituri din arendare si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real nu datoreaza plati anticipate. In acest caz, plata impozitului anual se face potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
Persoanele care realizeaza venituri din silvicultura si piscicultura care isi inceteaza activitatea in cursul anului fiscal si cei care intra in suspendare temporara a activitatii au obligatia de a depune la organul fiscal competent o declaratie, insotita de documente justificative, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, in vederea recalcularii platilor anticipate.
Contribuabilii care realizeaza venituri din silvicultura si piscicultura determinate in sistem real, au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.

Alina BARDAS


Citeste si:


Opinii agro-politice
Întrebat ce solutie are compania sa pentru Tanymecus, în conditiile interzicerii neonicotinoidelor, Ioan Enoiu, managerul Naturevo, admite ca insecticide omologabile curand nu exista, însa propune, ca alternativa, o solutie radicala: erbicidarea totala a suprafetelor necultivate: margini de tarlale, margini de drumuri, canale de irigatii si desecare, miristi si, mai ales, parloage. Aceste suprafete aflate în vecinatatea terenurilor cultivate reprezinta focare de îmburuienare si de infestare cu insecte (implicit cu Tanymecus) si boli ale culturilor. Enoiu puncteaza ca prin alte tari "nu exista asemenea nenorociri cu insecte, pentru ca nu se vad alei sau canale necuratate". Fermierii îi dau dreptate, dar, cand vine vorba de solutiile aplicabile sa ajungem "ca afara", parerile difera, chiar radical. În viziunea lui Enoiu "erbicidele totale devin cel mai bun insecticid". El are un punct de vedere radical în privinta parloagelor, considerand ca cei care nu-si cultiva terenurile si nici nu le întretin ar trebui sa fie responsabili de pagubele pe care le aduc culturilor învecinate. "Este cate un proprietar care are un hectar în mijlocul unei suprafete mari, de 100 de hectare. Si nu vrea sa faca nimic cu terenul lui. Nici nu-l cultiva, nici nu-l da în arenda. Pentru ca legislatia nu îl pedepseste daca produce daune culturii din vecinatate. Daca ar fi pus sa achite despagubiri, ar da terenul imediat, sa scape de el. UE vrea sa plafoneze subventiile celor care fac performanta si sa le dam bani celor care beau subventia la carciuma. As lua subventia complet si as folosi banii sa curat toate canalele, drumurile, miristile, toate zonele învecinate. În doi-trei ani am putea rezolva problema."