Profitul agricol nr. 43
15 noiembrie 2017
OUG pentru sprijinirea fermelor de familie

Pe 15 mai, Guvernul a adoptat o OUG privind dezvoltarea fermelor de familie. Este vorba de infiintarea unui fond pentru acordarea de credite micilor agricultori. Relatam pe scurt continutul actului normativ. Deocamdata Ordonanta nu a fost publicata in Monitorul Oficial.

Ferma de familie este definita ca acea exploatatie agricola in care activitatile sunt realizate in principal de catre membrii familiei, care produce pentru consumul propriu, iar surplusul este comercializat.
Dimensiunea economica a fermei de familie este cuprinsa intre 2 si 50 UDE (unitate de dimensiune economica determinata pe baza marjei brute standard a exploatatiei).
Actul normativ hotaraste ca anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, se aloca sumele necesare fondurilor de garantare pentru:
a) Garantarea pana la maxim 50% din valoarea creditului acordat de catre institutiile finantatoare pentru achizitia de terenuri agricole. Volumul creditului va reprezenta maxim 90% din valoarea suprafetelor achizitionate. Minim 10 % vor veni din contributia beneficiarului. Diferenta de garantii necesare pentru acoperirea integrala a creditului si a dobanzilor aferente va fi asigurata de catre imprumutati cu terenurile achizitionate si/sau alte bunuri aflate in proprietate.
b) Garantarea, pana la maxim 80%, a creditelor acordate de institutiile finantatoare fermierilor pentru investitii in domeniul agricol, cu exceptia creditelor acordate pentru finantarea investitiilor realizate prin Masura 121 din PNDR.
In plus, se va crea la dispozitia Ministerului Agriculturii, Fondul pentru acordarea de microcredite in agricultura. Fondul se utilizeaza pentru:
1. acordarea de microcredite pentru realizarea de obiective de investitii in domeniul agricol, neeligibile pentru finantarea din Programul National pentru Dezvoltare Rurala, sau obiective de investitii situate sub nivelul minim de finantare din PNDR. Suma maxima este de 15.000 euro/beneficiar.
2. acordarea de microcredite pentru asigurarea contributiei proprii la finantarea proiectelor de investitii in domeniul agricol cu o valoare eligibila de pana la 125.000 euro, selectate pentru finantare prin PNDR, fermelor de familie. Beneficiarii acestei masuri primesc o suma maxima de 75.000 euro.
3. acordarea de microcredite pentru asigurarea resurselor financiare necesare la realizarea productiei agricole, maxim 25.000 euro/beneficiar.
Fondul va fi accesat si derulat de catre institutii financiare bancare si nebancare, adica banci si IFN-uri.

Anual, prin ordin al ministrului agriculturii, se stabilesc tipurile de investitii care pot beneficia de microcredite in conditiile prezentei ordonante precum si plafonul maximum de microcreditare finantat.
Termenele de rambursare a microcreditelor si a dobanzilor se stabilesc prin negociere intre beneficiari si institutia selectata.

Microcreditele pot fi garantate de fondurile de garantare si/sau de catre imprumutat prin garantii reale pe animale, masini si utilaje agricole, ipoteca asupra cladirilor si terenurilor agricole, sau orice alte garantii agreate de institutiile de credit.
Sumele neutilizate din fond la finele fiecarui an se reporteaza in anul urmator.
Beneficiarii au obligatia sa respecte destinatia pentru care au primit banii. In cazul in care un beneficiar inregistreaza restante la plata ratelor, el va negocia o reesalonare tot cu institutia de credit cu care a lucrat.

Andrei OSTROVEANU


Citeste si: