Profitul agricol nr. 43
15 noiembrie 2017
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit se va desfiinta. De fapt, se va transforma în Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.Un proiect de OUG arata cum si de ce îi schimba numele APDRP în AFIR.
Asadar, "aceasta schimbare se face în scopul asigurarii unei eficiente gestionari a fondurilor comunitare", spun reprezentantii Ministerului Agriculturii. "Se impune adoptarea în regim de urgenta a unui act normativ din care sa reiasa faptul ca Romania a întreprins toate masurile necesare pentru consolidarea capacitatii administrative de gestionare a fondurilor post-aderare destinate dezvoltarii rurale".
Agentia va avea ca principala atributie implementarea tehnica si financiara a fondurilor europene alocate prin PNDR 2014-2020. Aceasta se va realiza în conditiile delegarii de functii de catre Ministerul Agriculturii, prin Autoritatea de management pentru PNDR, catre noua structura.
Principalele atributii ale Agentiei sunt primirea si verificarea cererilor de finantare, selectarea proiectelor finantate din FEADR si aprobarea derularii acestora. In plus, va verifica pe teren proiectele, atat înainte, cat si dupa aprobare.
In ceea ce priveste atributiile de plata, Agentia va verifica cererile de plata ale beneficiarilor, dar va verifica si în teren proiectele pentru a stabili eligibilitatea platii. Va autoriza si va efectua platile catre beneficiarii.

Suplimentarea personalului si a nivelului de salarizare
Potrivit proiectului, conducerea Agentiei va fi asigurata de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii. El va fi ajutat de trei directori generali adjuncti, numiti prin concurs. La momentul intrarii în vigoare OUG, noua Agentie va prelua întreg personalul fostei APDRP.
Totodata, în vederea întaririi structurii organizatorice, Agentia va prelua 116 posturi, împreuna cu personalul, dotarile si fondurile aferente acestora de la structurile judetene de dezvoltare rurala din cadrul Autoritatii de Management pentru PNDR.
"Agentia se confrunta cu o severa insuficienta a personalului în raport cu volumul si complexitatea activitatii, care este cauzata de migrarea personalului cu expertiza catre mediul privat sau chiar la unele institutii publice responsabile cu implementarea fondurilor europene, unde exista salarii mai atractive", considera initiatorii proiectului. De aceea, începand cu data de 1 ianuarie 2015, salarizarea personalului Agentiei se va stabili la nivelul aferent functiilor din Ministerul Fondurilor Europene. De asemenea, potrivit noului PNDR, începand cu anul 2015, cheltuielile cu plata salariilor pentru personalul Agentiei care gestioneaza fonduri comunitare reprezinta o cheltuiala eligibila care va fi suportata din bugetul Uniunii Europene, degrevandu-se astfel bugetul de stat cu cheltuielile de personal. Agentia va avea în structura 8 centre regionale.

Baza de date cu preturi de referinta
Agentia va trebui sa realizeze o baza de date cu preturi de referinta pentru bunuri, masini, utilaje si echipamente specializate, ce vor fi utilizate în cadrul PNDR. Aceasta baza, publicata pe site-ul institutiei, are caracter obligatoriu si cuprinde plafoane maximale ce trebuie respectate în procesul de achizitii pentru activitatile eligibile ale proiectelor.
Aceasta baza de date este necesara pentru ca Regulamentele europene cer ca statele membre sa se asigure ca toate costurile sunt stabilite printr-o metoda de calcul corecta, echitabila si verificabila. Intrucat aplicarea sistemului actual (prezentarea de 3 oferte) a avut o serie de consecinte nefavorabile, misiunile de audit în materie ale CE constatand fie conflicte de interese, fie licitatii trucate prin oferte fictive, se impune o baza de date pentru evaluarea proiectelor FEADR depuse în perioada de programare 2014 - 2020.
Pentru activitatile de control si de monitorizare proiecte, vor mai fi achizitionate înca 23 de autoturisme.

Mihaela RADU


Citeste si: