Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Monitorul oficial

HG 1164/2010 - modificarea si completarea HG 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, precum si a HG 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate in favoarea bunastarii si protectiei porcinelor.
M. Of. nr. 790/25 noiembrie 2010

Ordinul 134/2010 al ANSVSA - Norme privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman.
M. Of. nr. 805/2 decembrie 2010

Ordinul 135/2010 al ANSVSA - monitorizarea sistemelor de crestere a gainilor ouatoare pentru productia de oua de consum, in conformitate cu legislatia europeana specifica.
M. Of. nr. 805/2 decembrie 2010

Ordinul 136/2010 al ANSVSA - miscarea suinelor vii pe teritoriul Romaniei si modificarea si completarea unor norme sanitar-veterinare.
M. Of. nr. 805/2 decembrie 2010

Ordinul 248/2010 - aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
M. Of. nr. 806/2 decembrie 2010

Ordinul 265/2010 - modificarea anexei “Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu“ la Ordinul 98/2010.
M. Of. nr. 807/3 decembrie 2010

HG 1244/2010 - cuantumul platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia bovine, in anul 2010.
M. Of. nr. 838/14 decembrie 2010

Legea 232/2010 - regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor.
M. Of. nr. 841/15 decembrie 2010

Legea 247/2010 - modificarea si completarea Legii 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.
M. Of. nr. 844/16 decembrie 2010

Ordinul 272/2010 - Lista laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor in cadrul controlului oficial in sectorul vitivinicol.
M. Of. nr. 845/16 decembrie 2010

Ordinul 275/2010 - completarea anexei la Ordinul 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati.
M. Of. nr. 845/16 decembrie 2010

Ordinul 138/2010 al ANSVSA - modificarea si completarea Ordinului 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala.
M. Of. nr. 856/21 decembrie 2010

Ordinul 139/2010 al ANSVSA - modificarea Ordinului 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala.
M. Of. nr. 856/21 decembrie 2010

HG 1298/2010 - modificarea anexei la HG nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al ANIF, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii.
M. Of. nr. 859/21 decembrie 2010

Ordinul 244/2010 - modificarea si completarea Normelor de aplicare a OG 37/2005 (recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobata prin Legea 338/2005), aprobate prin Ordinul 171/2006.
M. Of. nr. 861/22 decembrie 2010

HG 1303/2010 - modificarea si completarea HG 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate si a HG 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica.
M. Of. nr. 874/28 decembrie 2010

Ordinul 256/2010 - actualizarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei.
M. Of. nr. 882/29 decembrie 2010


Citeste si: