Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Legea 150/2015 modifica Legea cadastrului

A fost promulgata Legea nr. 150/2015, care modifica si completeaza Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, nr. 7/1996. Aceasta lege ar urma sa faciliteze Programul National de Cadastru si Carte Funciara.

- Pana la data de 31 decembrie 2016, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti va functiona cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica, în subordinea oficiilor teritoriale.
- Plata onorariilor si tarifelor în vederea eliberarii, de catre notarii publici, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciara si a certificatelor de mostenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul înregistrarii sistematice, se face de catre Agentia Nationala, din veniturile proprii, chiar si ulterior finalizarii înregistrarii sistematice.
- Plata certificatelor de mostenitor se face de catre Agentia Nationala, cu exceptia certificatelor de mostenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de 2 ani de la data finalizarii înregistrarii sistematice.
- La lucrarile de înregistrare sistematica nu se datoreaza impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare si niciun fel de alte taxe sau impozite directe sau indirecte catre bugetul de stat sau bugetele locale.
- In cadrul Programului national de cadastru si carte funciara se cofinanteaza si lucrarile de înregistrare sistematica demarate de unitatile administrativ-teritoriale. Valoarea cofinantarii este în cuantum fix de 60 lei/carte funciara.

Vom reveni cu alte detalii.


Citeste si: