Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Termen limita la obtinerea ajutorului pentru motorina din agricultura

Depunerea cererilor de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate în agricultura, aferente trimestrului III, se face pana la sfarsitul lunii octombrie a.c.

Pentru sectorul vegetal, beneficiarii trebuie sa depuna cererile de plata însotite de: situatia suprafetelor si a structurii culturilor pentru care solicita ajutorul de stat si/sau productia de ciuperci estimata, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorului de stat prin rambursare; documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz; situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate la lucrari mecanizate; copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor; dovada cont trezorerie; copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de înregistrare - în cazul în care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare; adeverinta în original de la Registrul agricol, cu suprafetele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare; adeverinta în original de la Directia pentru agricultura judeteana, pentru suprafetele plantate cu vie nobila - în cazul în care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plata se depun însotite de: situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru sectorul zootehnic, aferenta trimestrului pentru care solicita ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei, emise de vanzator pe numele solicitantilor; situatia privind calculul efectivului rulat/ efectivului mediu realizat, întocmita de beneficiar si vizata de medicul împuternicit de libera practica, dupa caz; dovada cont trezorerie; copie de pe cererea depusa de catre apicultori la Consiliul local în vederea asigurarii acestora de vetre de stupina temporare sau permanente; copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de înregistrare - daca au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare. Pentru sectorul îmbunatatiri funciare, cererile de plata vor fi însotite de: situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru irigatii, aferenta perioadei pentru care solicita ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor; situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru irigatii; copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de apa consumat de catre beneficiar; situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi; dovada cont trezorerie; copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de înregistrare - daca au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Doina A. NEAGOE

Mai multe puteti citi in
Profitul agricol nr 39 din 14 octombrie 2015

Citeste si: