Profitul agricol nr. 43
15 noiembrie 2017
Depunerea cererilor pentru acciza la motorina

APIA informeaza ca, în perioada 2-31 decembrie, se depun cererile de acord prealabil la schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata (rambursarea diferentei de acciza).
Persoanele fizice pot fi acceptate ca potentiali beneficiari ai prezentei scheme daca, în termen de 60 de zile lucratoare de la data primirii notificarii privind acordul prealabil, dar nu mai tarziu de data depunerii cererii trimestriale, se autorizeaza ca PFA sau întreprindere individuala.

Cererea se depune însotita de: copie a documentelor de identitate si a documentelor de înregistrare; adeverinta în original de la Registrul agricol, cu suprafetele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spatii protejate, dupa caz; adeverinta în original de la Registrul agricol, eliberata în anul de cerere, cu efectivele de animale/pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz; adeverinta în original eliberata de catre ONVPV pentru suprafetele cu vie; situatia suprafetelor si a structurii estimative a culturilor pentru care se solicita ajutorul de stat si/sau productia de ciuperci estimata (model Anexa 2 din ordin); copia documentului care atesta înregistrarea/autorizarea sanitara-veterinara pentru porci/pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz; situatia privind calculul efectivului rualat/mediu estimat anual, în functie de specie, întocmita de beneficiar (model Anexa 3 din ordin).
De asemenea, mai trebuie prezentate: dovada ca solicitantul nu figureaza ca debitor la organizatiile si federatiile de organizatii de îmbunatatiri funciare înscrise în Registrul national al organizatiilor de îmbunatatiri funciare si la Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, la furnizorul de apa si de electricitate, dupa caz. E nevoie de copie de pe contractul de irigatii/furnizare a apei, dupa caz; cantitatile de motorina pentru care se solicita ajutorul de stat sub forma de rambursare pentru sectorul îmbunatatiri funciare, stabilite conform anexei 4 din ordin; angajamentul solicitantului persoana fizica cu privire la autorizarea ca persoana fizica autorizata sau întreprindere individuala.

Acordul prealabil pentru finantare prin rambursare se emite de catre APIA în termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data limita de depunere a cererilor.


Citeste si: