Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
11,1 milioane de euro pentru lapte si carne de porc

Crescatorii de vaci de lapte, precum si crescatorii de porci, pot primi în acest an o subventie speciala de la APIA, dintr-un sprijin de 11,1 milioane de euro alocat Romaniei pentru a atenua efectele crizei de pe piata laptelui si a carnii de porc, cauzate de embargoul rusesc.
- 8,73 de milioane de euro vor merge spre sectorul lapte si produse lactate.
In sectorul laptelui, sprijinul se acorda producatorilor de lapte care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- sunt înscrisi în sistemul cotelor de lapte la APIA, prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producatori cu cote de livrari pentru anul de cota 2014-2015;
- detin cota de livrari la 31 martie 2015;
- sunt în activitate, respectiv au încheiat un contract pe o perioada de minimum sase luni, valabil la data depunerii solicitarii, cu un prim-cumparator, si detin cel putin un document fiscal care sa ateste livrarea laptelui, aferent contractului;
- productia de lapte livrata pe beneficiar este de minimum 5 tone lapte în anul de cota 2014-2015.

Beneficiaza de ajutorul financiar si producatorii agricoli care, pe parcursul anului de cota 2014/2015 si pana la data solicitarii acestuia, au intrat în posesia exploatatiilor prin: transferul definitiv al exploatatiei; transfer definitiv între rude de gradul I sau între soti; transferul definitiv prin trecerea de la o forma de organizare la alta, prin fuziunea sau divizarea exploatatiilor persoanelor juridice, prin fuziunea unor exploatatii apartinand aceluiasi proprietar, dupa caz.
Ajutorul financiar se calculeaza de catre APIA conform cantitatii de lapte livrate în anul de cota 2014-2015, pe baza urmatoarei grile: 240 euro/beneficiar - pentru producatorul care a livrat o cantitate de lapte cu-prinsa între 5 tone inclusiv si 20 tone inclusiv; 12 euro/tona pentru producatorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 tone si pana la 200 tone inclusiv; 2.900 euro/beneficiar pentru producatorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 tone.
- 2.372.804 euro, pentru sectorul de crestere a porcilor.

Ajutorul financiar pentru cresterea si îngrasarea în exploatatii de porcine se acorda celor care îndeplinesc cumulativ conditiile:
- detin exploatatii autorizate de ANSVSA pentru cresterea si îngrasarea porcinelor, înregistrate în RNE;
- au livrat direct sau prin terti si au clasificat porci în abatoare autorizate, potrivit prevederilor HG nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor, în perioada 1 ianuarie -31 august 2015.

Ajutorul financiar pentru activitatea de reproductie din exploatatii se acorda crescatorilor de porcine care: detin exploatatii autorizate de ANSVSA pentru reproductie, înregistrate în RNE; în functie de efectivul mediu de scroafe si/sau de efectivul de scrofite de reproductie livrate si/sau transferate, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015.

De precizat ca APIA va pune la dispozitia solicitantilor, prin centrele locale, formularele de cereri, care se completeaza, se depun, se înregistreaza, se verifica si se centralizeaza conform procedurilor interne.

Citeste si: