Profitul agricol nr 39
17 octombrie 2018
Guvernul a modificat normele de aplicare ale Legii Codului fiscal

Guvernul a modificat si completat, printr-o Hotarare, normele de aplicare ale Legii Codului fiscal. Au fost aduse unele explicitari si exemplificari noi ale situatiilor determinate de diversitatea activitatii contribuabililor.

"Scopul acestor completari este abordarea mai facila a legislatiei fiscale, prin clarificarea normelor de aplicare. Actul normativ (...) modifica si completeaza HG nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal", se precizeaza într-un comunicat al Executivului.

La capitolul "Impozite si taxe locale" au fost aduse clarificari în cazul cladirilor/ terenurilor proprietate a statului care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mici de o luna.
"In aceste situatii, obligatia declararii si platii taxei pe cladiri/teren apartine persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta".
Au fost completate prevederile referitoare la depunerea declaratiilor de catre persoanele fizice care au în proprietate cladiri cu destinatie mixta sau nerezidentiala.
In cazul persoanelor care au în proprietate cladiri cu destinatie mixta pentru care suprafetele folosite în scop rezidential si cele folosite în scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, daca proprietarul depune declaratia privind destinatia mixta a cladirii, însotita de o declaratie pe propria raspundere prin care se atesta faptul ca "nici una din cheltuielile cu utilitatile nu este înregistrata în sarcina persoanei juridice care desfasoara activitatea economica", se va datora impozitul pe proprietati utilizate în scop rezidential.

In ceea ce priveste impozitul pe cladiri, s-au adus lamuriri privind "ultima valoare impozabila înregistrata în evidentele fiscale", precizandu-se ca nu mai este necesara depunerea rapoartelor de evaluare în cazul rapoartelor de reevaluare întocmite în intervalul 2013-2014 si înregistrate în situatiile financiare în aceeasi perioada, si s-a precizat ca în cazul persoanelor juridice care dobandesc cladiri prin construire în ultimii trei ani, valoarea cladirii este cea prevazuta în procesul-verbal de receptie finala.
Totodata, a fost detaliata modalitatea acordarii scutirii de impozit pe cladiri/terenuri, specificandu-se faptul ca scutirea de impozit se acorda corespunzator cotei-parti din dreptul de proprietate asupra cladirii/terenului si a fost exemplificat modul de calcul a impozitului pe teren în cazurile în care un contribuabil detine mai multe terenuri situate în intravilan, înregistrate în Registrul Agricol la alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii.
In cazul mijloacelor de transport, au fost detaliate prevederile privind regimul actului de înstrainare-dobandire în diferite cazuri de înstrainare a unui mijloc de transport si au fost completate prevederile referitoare la perioada de transmitere în format electronic a situatiei centralizatoare a radierilor/înmatricularilor/înregistrarilor mijloacelor de transport din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala.

La capitolul "Taxa pe valoarea adaugata" au fost aduse clarificari cu privire la momentul la care intervine faptul generator de taxa în cazul unor servicii de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct si superficie, asupra unui bun imobil, în situatia în care nici contractul, nici factura nu prevad un termen-limita pentru efectuarea platii.
In privinta cartelelor preplatite care pot fi utilizate pentru mai multe scopuri si pentru care nu se poate determina momentul utilizarii creditului si destinatia acestuia s-a precizat ca tratamentul este similar cu cel al cartelelor preplatite care pot fi utilizate numai pentru servicii de telecomunicatii.
In Hotararea Guvernului de modificare a normelor de aplicare se mentioneaza ca o persoana care vinde un voucher cu scop multiplu, fara sa efectueze si livrarea de bunuri/prestarea de servicii în schimbul acestuia, se considera ca realizeaza tranzactii cu mijloace de plata, iar sumele încasate din vanzarea voucherului nu reprezinta contravaloarea unor operatiuni în sfera de aplicare a TVA.
De asemenea, în actul normativ au fost explicitate conditiile în care se aplica taxarea inversa în cazul bunurilor prevazute la art. 331 alin. (2) lit. i) - k) din Codul fiscal, avand în vedere conditia suplimentara, introdusa prin Legea nr. 358/2015, respectiv ca valoarea pe factura sa fie egala sau mai mare de 22.500 de lei, fiind inclus si un exemplu în acest sens; s-au completat prevederile legale cu regimul TVA aplicabil achizitiilor intracomunitare de medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat care sunt transportate din alt stat membru în Romania în vederea testarii.

Mai multe puteti citi in
Profitul agricol nr 11 din 23 martie 2016

Citeste si:


Opinii agro-politice
Fermierii pot sa-si pregateasca singuri o baza de angajati calificati, prin stagii de practica. Este o solutie care ar putea aduce anual între 5.000 si 10.000 de tineri în campul muncii, spune Florin Constantin, fondator al firmei Agxecutive, care de-a lungul experientei sale în firme de agribusiness a integrat destui studenti. Criza de forta de munca se resimte în mai toate domeniile. Fermele nu sunt deloc o exceptie. Ba din contra, forta de munca este acum o preocupare mai presanta chiar decat pretul inputurilor sau al cerealelor, constata Florin Constantin. "Sunt fermieri care si-au chemat copiii care lucrau în IT pentru ca nu avea cine sa conduca tractoarele si sa lucreze alaturi de ei. Iar unele firme de agribusiness se uita spre lucratori din Sri Lanka sau Vietnam pentru munci necalificate". Ne confruntam cu o lipsa a fortei de munca pentru ca ea a emigrat masiv în ultimii ani. Cumva mirajul muncii în Spania sau Italia s-a exercitat, iar noi nu am stiut sa îl contrabalansam cumva. Si la nivelul angajatilor cu studii superioare stam rau. 70-80% din absolventii de USAMV-uri nu raman în agricultura. Se mai gandeste cineva ca o generatia de specialisti se pregateste sa iasa la pensie si mai bine de jumatate dintre fermeri se vor retrage în cel mult 10 ani? În acest context, o solutie poate veni de la ferme si de la firmele de inputuri, propune Florin Constantin. Fiecare poate sa pregateasca liceeni si studenti, în programe de stagiatura în timpul vacantelor.