Profitul agricol nr.23
13 iunie 2018
Intabularea gratuita a terenurilor agricole

Guvernul a stabilit, marti, pe 28 iunie, o serie de masuri pentru înscrierea urgenta si gratuita a proprietatii în sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Conform actului normativ, unitatile administrativ-teritoriale vor înscrie în sistemul integrat de cadastru si carte funciara imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

Masurile asigura înscrierea urgenta si gratuita în folosul cetatenilor si garantarea proprietatii statului, prin înregistrarea sistematica în sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Aceste actiuni se vor finanta în cadrul Programului national de cadastru si carte funciara. In cazul unitatilor administrativ teritoriale în care nu exista terenuri în extravilan, acestea pot demara lucrarile de înregistrare sistematica a celor din intravilan.

O noua reglementare instituita prin actul normativ creeaza cadrul legal pentru ca ANCPI sa deschida carti funciare din oficiu, prin conversia în format electronic a informatiilor disponibile, acolo unde exista carti funciare vechi. De asemenrea, noile reglementari detaliaza si modalitatea de contestare a acestor înscrieri, ceea ce va asigura protejarea drepturilor cetatenilor si va conduce la cresterea numarului de imobile înscrise în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara. De asemenea, la nivelul oficiilor teritoriale vor fi constituite comisii abilitate sa procedeze la îndreptarea erorilor savarsite cu ocazia receptiilor cadastrale si a înscrierilor în cartea funciara, scopul fiind acela al asigurarii concordantei dintre situatia din evidentele cadastrale si cea reala. Acelasi act normativ mai prevede si detalierea modalitatii de furnizare a serviciilor online, pentru a permite accesul on-line institutiilor publice, notarilor publici, expertilor judiciari, persoanelor autorizate sa realizeze lucrari de cadastru, geodezie, cartografie si fotogrametrie si executorilor judecatoresti si instantelor judecatoresti la platforma informatica a sistemului integrat de cadastru si carte funciara al ANCPI. De precizat ca decizia luata de Guvern este definitorie pentru accesarea de catre fermieri a fondurilor alocate Romaniei în cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune, si la implementarea schemelor de plati în agricultura, în sectoarele vegetal si zootehnic, care se aplica în perioada 2015-2020, prin intabularea terenurilor agricole din sectoarele cadastrale din extravilanul localitatilor.
Programul national de cadastru si carte funciara este obligatoriu sa fie implementat în perioada 2015-2023.

Mai multe puteti citi in revista
Profitul agricol nr 28 din 20 iulie 2016

Citeste si: