Profitul agricol nr. 43
15 noiembrie 2017
O noua organizare a Directiilor Agricole Judetene

Ministerul Agriculturii a publicat proiectul unui nou Regulament de organizare si functionare a Directiilor Agricole Judetene (DAJ). Regulamentul contine o lista lunga de atributii ce vor reveni acestor institutii.
Am selectat, destul de grabit, cele mai importante sarcini ale DAJ.

Potrivit noului Regulament, directiile pentru agricultura judetene sunt institutii publice cu personalitate juridica, servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, responsabile cu implementarea politicilor si strategiilor Ministerului.
Conducerea Directiilor agricole judetene va fi exercitata de catre un director executiv, ajutat de un director executiv adjunct.

In organigrama Directiilor Agricole vor fi:
- un Serviciu de implementare a politicilor, strategiilor în agricultura si industrie alimentara, consultanta agricola si formare profesionala;
- un compartiment pentru implementarea politicilor, strategiilor si statistica.
Intre noile atributii ale DAJ:
- participa, în cadrul Comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, la întocmirea proceselor-verbale de constatare a pagubelor, monitorizeaza suprafetele si transmit situatiile centralizatoare la MADR;
- autorizeaza si monitorizeaza spatiile de depozitare pentru produsele agricole;
- organizeaza prelevarea de probe de grau pentru determinarea calitatii acestuia în cadrul Programului anual de evaluare a calitatii granelor;
- elibereaza autorizatiile pentru cultivarea plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope;
- prelucreaza datele cu privire la preturile cerealelor si oleaginoaselor de pe pietele reprezentative din tara;
- înregistreaza contractele de cultura pentru tutun;
- primesc si verifica documentele pentru recunoasterea ca grup/organizatie de producatori;
- primesc si opereaza în Registrul Plantatiilor Viticole (RPV) cererile de plantare/replantare a vitei-de-vie.
- monitorizeaza evolutia pietei pe filiera de produs prin colectarea si prelucrarea informatiilor de pret pentru fructe si legume;
- înregistreaza si avizeaza înscrierea în agricultura ecologica;
- analizeaza cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic si elibereaza autorizatiile de cultivare a acestora;
- monitorizeaza Banca de date pedologice la nivel judetean; coordoneaza administrativ Oficiile de Studii Pedologice si Agrochimice;
- verifica si înainteaza spre avizare documentatia de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan;
- elibereaza avizul de reintroducere a terenurilor în circuitul agricol;
- verifica si constata schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole situate în extravilan, precum si schimbarea clasei de calitate a terenurilor agricole;
- înregistreaza si verifica dosarele transmise de catre primarii în vederea înstrainarii unui teren agricol situat în extravilan; publica pe site-ul institutiei oferta de vanzare a terenului;
- publica pe site-ul institutiei avizele finale/avizele negative, în termen de doua zile de la emiterea acestora;
- înfiinteaza, organizeaza si gestioneaza baza de date a circulatiei terenurilor agricole situate în extravilan;
- asigura schimbul de informatii privind vanzarea-cumpararea în conditiile Legii nr. 17/2014 a terenurilor agricole;
- colaboreaza pe probleme tehnice cu Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare si cu filialele acesteia.

Citeste si: