Profitul agricol nr. 43
15 noiembrie 2017
Un nou regim de TVA pentru agricultori

Potrivit OUG 84/2016, de la 1 ianuarie, micii agricultori pot opta pentru un regim special ori regimul normal al TVA. Actul normativ este valabil pentru persoane fizice, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), ce se ocupa cu productia agricola si servicii în agricultura. Regimul special de TVA presupune o cota forfetara aplicata gradual, timp de trei ani. In aceasta varianta, fermierii nu deduc TVA pentru achizitii, dar nici nu colecteaza TVA pentru vanzari, indiferent de plafonul realizat. Dar primesc o compensatie în cota forfetara pentru acoperirea taxei aferente achizitiilor, astfel încat pretul produselor agricole/tariful serviciilor agricole sa fie degrevat de taxa. Noul regim de TVA îi scuteste pe agricultori si de tinerea evidentelor cu TVA ori depunerea decontului de taxa.

Fermierii care vor aplica regimul special vor fi înscrisi într-un registru distinct, ce va fi publicat pe site-ul ANAF. Acestia trebuie sa depuna, între 1 si 10 ale lunii, o notificare, la organul fiscal competent. Inscrierea în Registrul agricultorilor urmeaza sa se faca pana la data de 1 a lunii urmatoare celei în care a fost depusa cererea.
Daca o persoana impozabila realizeaza atat activitati pentru care aplica regimul special, dar si alte activitati economice pentru care nu se poate aplica regimul special pentru agricultori, poate aplica regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, pentru activitatile pentru care nu se aplica regimul special pentru agricultori.

Agricultorul care aplica regimul special poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa, prin depunerea la organul fiscal a unei notificari. Agricultorul este radiat din Registrul agricultorilor pana la data de 1 a lunii urmatoare celei în care a fost depusa notificarea. In acest caz, respectivul fermier nu mai poate aplica din nou regimul special pentru o perioada de cel putin 2 ani.

Alina BARDAS

Mai multe puteti citi in revista
Profitul agricol nr. 2 din 18 ianuarie 2017

Citeste si: