Profitul agricol nr. 26
4 iulie 2018
Clarificari privind decontarea TVA pentru investitii în infrastructura de irigatii finantate prin PNDR 2020

AFIR aduce clarificari privind depunerea proiectelor de investitii în infrastructura de irigatii de catre Organizatiile Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI) prin submasura (sM) 4.3 din cadrul PNDR 2020.
Beneficiarii sM 4.3, respectiv Organizatiile sau Federatiile Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii, sunt persoane juridice de utilitate publica fara scop patrimonial.
Beneficiarii pot sa fie înregistrati în scopuri de TVA, însa aceasta este optiunea acelei organizatii, conform legislatiei fiscale. Trebuie tinut cont de faptul ca înregistrarea în scop de TVA nu este o conditie obligatorie pentru OUAI-urile care intentioneaza sa depuna proiecte prin submasura 4.3 - infrastructura de irigatii.

Conform fisei sM 4.3, printre cheltuielile neeligibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1303/ 2013, se numara si taxa pe valoare adaugata, cu exceptia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislatiei nationale privind TVA.
În cazul în care OUAI solicita ANAF decontarea TVA (fiind platitor de TVA), valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA este cheltuiala neeligibila din FEADR si, de asemenea, nu se încadreaza în mecanismul de plata prevazut de OUG nr. 49/ 2015.

Daca solicitantul este neplatitor de TVA, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA poate fi trecuta în coloana cheltuielilor eligibile din bugetul indicativ al cererii de finantare, proportional cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil si în limita sprijinului public nerambursabil maxim admis conform ghidului solicitantului.
În situatia în care beneficiarii se încadreaza în prevederile art. 43 alin. 1 din OUG nr. 49/2015, pot beneficia de rambursarea TVA din bugetul statului, proportional cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil prevazut în Contractul de finantare. În acest caz, este necesara încheierea unui act aditional la Contractul de finantare pentru angajarea sumelor reprezentand valoarea maxima a TVA ce poate fi rambursata de AFIR din bugetul statului.

Mentionam ca OUAI-urile care au încheiat contracte de finantare cu AFIR se încadreaza în prevederile art. 43 alin.(1) litera h) din OUG nr.49/ 2015 si pot beneficia de rambursarea TVA din bugetul statului. Potrivit art. 43 alin.(3), în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, daca aceasta categorie de beneficiari îsi exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor eligibile efectuate, au obligatia sa restituie la bugetul de stat sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata dedusa, a carei contravaloare a fost platita beneficiarilor potrivit ordonantei de urgenta amintite, în conditiile stabilite prin normele metodologice.


Citeste si:


Opinii agro-politice
Întrebat ce solutie are compania sa pentru Tanymecus, în conditiile interzicerii neonicotinoidelor, Ioan Enoiu, managerul Naturevo, admite ca insecticide omologabile curand nu exista, însa propune, ca alternativa, o solutie radicala: erbicidarea totala a suprafetelor necultivate: margini de tarlale, margini de drumuri, canale de irigatii si desecare, miristi si, mai ales, parloage. Aceste suprafete aflate în vecinatatea terenurilor cultivate reprezinta focare de îmburuienare si de infestare cu insecte (implicit cu Tanymecus) si boli ale culturilor. Enoiu puncteaza ca prin alte tari "nu exista asemenea nenorociri cu insecte, pentru ca nu se vad alei sau canale necuratate". Fermierii îi dau dreptate, dar, cand vine vorba de solutiile aplicabile sa ajungem "ca afara", parerile difera, chiar radical. În viziunea lui Enoiu "erbicidele totale devin cel mai bun insecticid". El are un punct de vedere radical în privinta parloagelor, considerand ca cei care nu-si cultiva terenurile si nici nu le întretin ar trebui sa fie responsabili de pagubele pe care le aduc culturilor învecinate. "Este cate un proprietar care are un hectar în mijlocul unei suprafete mari, de 100 de hectare. Si nu vrea sa faca nimic cu terenul lui. Nici nu-l cultiva, nici nu-l da în arenda. Pentru ca legislatia nu îl pedepseste daca produce daune culturii din vecinatate. Daca ar fi pus sa achite despagubiri, ar da terenul imediat, sa scape de el. UE vrea sa plafoneze subventiile celor care fac performanta si sa le dam bani celor care beau subventia la carciuma. As lua subventia complet si as folosi banii sa curat toate canalele, drumurile, miristile, toate zonele învecinate. În doi-trei ani am putea rezolva problema."