Profitul agricol nr. 43
15 noiembrie 2017
Modificari la Legea privind functionarea ANIF

Beneficiarii serviciilor ANIF vor plati patru tipuri de tarife

Un amendament se refera la categoriile de lucrari pentru care fermierii vor plati un tarif catre ANIF. In vechea forma a legii, acestea nu erau specificate.
Fermierii vor plati un tarif pentru: administrarea amenajarilor de irigatii; administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuarea apei prin pompare; administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuarea gravitationala a apei; administrarea, intretinerea si repararea lucrarilor de combatere a eroziunii solului.
Tariful se va calcula si se va plati diferit pentru fiecare dintre cele patru categorii de lucrari.
Modul de calcul al tarifului si termenele de plata vor fi aprobate prin hotarare de Guvern, la propunerea MADR si cu avizul Consiliului Concurentei. Cuantumul tarifului se aproba anual de ANIF la data de 31 august a fiecarui an, pentru anul urmator. Pentru anul 2013, cuantumul tarifului va fi publicat in Monitorul Oficial in termen de 5 zile de la aprobare.
Tot ca element de noutate este faptul ca sumele incasate de ANIF si ramase neutilizate nu se mai intorc la stat la sfarsitul anului, ci se raporteaza pentru anul urmator.
In cazul in care beneficiarii serviciilor ANIF nu platesc tariful, MADR va compensa debitele din buget. Modalitatea de compensare se stabileste prin HG. Practic, fermierilor datori li se va scadea datoria si eventualele penalizari din ajutorul de stat pe care il primesc.

Consiliul de conducere va fi compus din 7 membri

Conform noilor modificari, conducerea ANIF nu va mai fi asigurata doar de un director general, ci de un consiliu de conducere compus din 7 membri. Presedintele consiliului si membrii sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului Agriculturii. Componenta, atributiile si competentele consiliului vor fi prevazute in regumanetul de functionare a ANIF.
Consiliul de conducere va numi un secretar care nu va fi membru al acestuia. Membrii consiliului de conducere nu vor fi salariati ai ANIF si vor fi numiti la propunerea autoritatilor, prin ordin al ministrului, pentru o perioada de 5 ani. Exceptie fac membrii nominalizati de MADR, care vor face parte din consiliu cat detin functia din minister.
Membrii consiliului de conducere si secretarul acestuia vor primi o indeminizatie de sedinta, platita din veniturile Agentiei. Cuantumul indemnizatiei se va aproba prin ordin al ministrului, la propunerea consilului de conducere, si va fi de pana la 20% din salariul directorului general.
Activitatea curenta a Agentiei va fi asigurata de catre directorul general si directorul general adjunct, numiti prin ordin al ministrului, la propunerea comitetului de conducere.
Filialele teritoriale vor fi conduse de directori numiti prin decizie de directorul general, ca urmare a promovarii unui concurs pentru acest post.
Noua lege mai prevede ca atunci cand o organizatie sau federatie a utilizatorilor de apa care a preluat o amenajare s-a dizolvat, bunurile ramase in urma lichidarii sa fie repartizate la Agentie.

Personalul nu va fi suplimentat

Propunera privind suplimentarea numarului de posturi cu 1.000, invocata de ministrul Daniel Constantin la intalnirea cu Comisiile Reunite pentru Agricultura, nu a trecut. Posturile vizau personal suplimentar pentru paza, dar ANIF a incheiat deja contracte cu mai multe firme, contracte ce nu mai pot fi reziliate.
Asta desi, conform calculelor de la MADR, daca la ANIF s-ar fi realizat paza cu personal propriu, costurile anuale ar fi fost de 8 milioane de euro, iar paza cu firmele contractate se ridica la 12 milioane de euro. (In opinia noastra, costurile cu paza ar scadea daca politia si justitia si-ar face datoria!)
Asadar, numarul maxim de posturi la ANIF ramane de 1.500. Totusi, agentia poate angaja, pentru activitati sezoniere, personal pe baza de contract temporar.

Alina BARDASCiteste si: